Wilhelm Lauche se narodil 21. kvýtna 1827 v Gartow v Nýmecku a zem°el 12. zá°í 1883.
Byl zahradníkem, dendrologem a pomologem a svou profesi vykonával i v areálu zámku
Lednice. P°i pobytu v Lednici bydlel v sídle, které Vám nabízíme k pronájmu.


#